Czy powstaną wspólne regularne kryptowalut wprowadzone przez państwa G7?

Kryptowaluty coraz poważniej są traktowane nie tylko przez sympatyków cyfrowej waluty, ale również i przez osoby, które do tej pory nie do końca wierzyły w powodzenie krypto. Dlatego też urzędnicy w niektórych państwach zaczynają wprowadzać regulacje dotyczące kryptowalut. Do stworzenia i wprowadzenia wspólnych regulacji przez państwa G7 wezwał ostatnio urzędnik Banku Japonii.

Wspólne regulacje krajów G7

Cyfrowe waluty będą miały wspólne regulacje zatwierdzone przez wszystkie kraje G7? Przypomnijmy, że w skład grupy G7 wchodzą kraje zaliczające się do międzynarodowego forum politycznego. Mowa tutaj o takich państwach jak Niemcy, Włochy, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Japonia i Stany Zjednoczone. Teraz urzędnik Japonii wzywa urzędników z wymienionych krajów grupy G7, aby ustalić regulacje dla cyfrowych walut i po prostu stworzyć indywidualny globalny system rozliczeń.

Szybkie działanie pozwoli na skuteczne kontrolowanie

Szef departamentu płatniczych systemów Banku Japonii BOJ zaznaczył, że w tej sprawie potrzebne są szybkie działania ze strony wszystkich krajów należących do grupy G7. Tylko zdecydowane i szybkie działanie pozwoli skutecznie ustalić regulacje, które będą obejmować cyfrowe aktywa i kryptowaluty. Dlaczego takie działanie jest potrzebne wg Kazushige Kamiyama? Przede wszystkim ze względu na to, że obecnie prosperujące regulacje nie są w żadnym wypadku dostosowane do szybko zmieniającego się świata krypto. Popularność kryptowalut i ich rozprzestrzenianie się jest po prostu bardzo szybkie, a krajowe regulacje po prostu za tym nie nadążają.
W niedalekiej przyszłości powinniśmy poznać więcej szczegółów co do wprowadzenia regulacji dla świata krypto oraz co do wprowadzenia cyfrowych walut państwowych, jak np. cyfrowego jena.